Hoạt động hè 06-2023 của công ty TNHH MÃ VẠCH ĐỒNG NAI