Tem nhãn bao bì là gì? Vì sao phải in tem nhãn bao bì?